Họ và tên:

NGUYỄN THỊ DIỄM MY

Email:

myn*****@***.vn

Số điện thoại:

08********

Ngày sinh

03/10/2003

Địa chỉ:

415/16 TRƯỜNG CHINH, PHƯỜNG 14, QUẬN TÂN BÌNH, TP.HCM

Giới tính:

Nữ

Tiêu đề hồ sơ:
Trình độ học vấn / chuyên môn :
Kinh nghiệm làm việc:
Kỹ năng:
Giải thưởng:
Thông tin tham khảo:
Hồ sơ đính kèm:
Mong muốn về công việc: