Họ và tên:

Nguyễn Đức Chánh

Email:

thu*********@*****.com

Số điện thoại:

07********

Ngày sinh

06/06/1991

Địa chỉ:

kiệt 139 hùng vương thành phố hội an

Giới tính:

Nam

đã có kinh nghiêm làm bảo vệ hơn 1 năm

Tiêu đề hồ sơ: xin việc bảo vệ
Trình độ học vấn / chuyên môn :
Kinh nghiệm làm việc:
6/2019 - 7/2020
nhân viên
khách sạn táo xanh
phan đình phùng hội an

trước mình làm khách sạn do tình hình dịch nên nghỉ , sau mình có làm kho đá tinh khiết nhưng làm ca đem sau mình nghỉ và hiện tại mình ở nhà đang tìm việc

Kỹ năng:
Giải thưởng:
Thông tin tham khảo:
Hồ sơ đính kèm:
Mong muốn về công việc: