Họ và tên:

Bùi Thị Tiểu My

Email:

leq***************@*****.com

Số điện thoại:

Ngày sinh

01/01/1984

Địa chỉ:

thị trấn ngã sáu -châu thành-hậu giang

Giới tính:

Nữ

Tiêu đề hồ sơ: TƯ VẤN TÀI CHÍNH
Trình độ học vấn / chuyên môn :
Kinh nghiệm làm việc:
Kỹ năng:
Giải thưởng:
Thông tin tham khảo:
Hồ sơ đính kèm:
Mong muốn về công việc: