Họ và tên:

Nguyễn Hoàng Việt

Email:

ngu*****************@*****.com

Số điện thoại:

Ngày sinh

03/04/1998

Địa chỉ:

Giới tính:

Nam

Tiêu đề hồ sơ:
Trình độ học vấn / chuyên môn :
Kinh nghiệm làm việc:
Kỹ năng:
Butler
90%
Giải thưởng:
Thông tin tham khảo:
Hồ sơ đính kèm:
Mong muốn về công việc: