Họ và tên:

Tran Hoang Khang

Email:

231*************@********.com

Số điện thoại:

Ngày sinh

23/06/1999

Địa chỉ:

112/26 Ngô Gia Tự, phường 9, quận 10

Giới tính:

Nam

Tiêu đề hồ sơ:
Trình độ học vấn / chuyên môn :
Kinh nghiệm làm việc:
Kỹ năng:
Giải thưởng:
Thông tin tham khảo:
Hồ sơ đính kèm:
Mong muốn về công việc: