Họ và tên:

Lương Hoài Bảo

Email:

965************@********.com

Số điện thoại:

Ngày sinh

09/07/2000

Địa chỉ:

59/2B Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính:

Nam

Tiêu đề hồ sơ:
Trình độ học vấn / chuyên môn :
Kinh nghiệm làm việc:
Kỹ năng:
Giải thưởng:
Thông tin tham khảo:
Hồ sơ đính kèm:
Mong muốn về công việc: