Họ và tên:

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Email:

hon***********@*****.com

Số điện thoại:

09********

Ngày sinh

07/10/2002

Địa chỉ:

141/23B Bàn Cờ, Phường 3, Quận 3, TPHCM

Giới tính:

Nữ

I am a final-year student at UEH-International School of Business. I'm interested in finance/banking and accounting. I'm seeking an internship in the financial/banking or accounting/auditing fields to put my theoretical knowledge into practice. I am eager to contribute my analytical thinking, problem-solving skills, and attention to detail to your organization.

Tiêu đề hồ sơ: Accounting Intern
Trình độ học vấn / chuyên môn :
2020 - 2024
Finance
Đại học
UEH - International School of Business.

Kinh nghiệm làm việc:
Kỹ năng:
Giải thưởng:
Thông tin tham khảo:
Hồ sơ đính kèm:
Mong muốn về công việc: