Họ và tên:

Dương Thị Ngọc Bích

Email:

Ngo*********@*****.com

Số điện thoại:

03********

Ngày sinh

01/08/1997

Địa chỉ:

59/34 Chế Lan Viên, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn

Giới tính:

Nữ

Em là Ngọc Bích 28 tuổi. Hiện có 3 năm kinh nghiệm kế toán dịch vụ và xây dựng

Tiêu đề hồ sơ: KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Trình độ học vấn / chuyên môn :
2015 - 2019
Kiểm toán
Đại học
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Kinh nghiệm làm việc:
Kỹ năng:
Giải thưởng:
Thông tin tham khảo:
Hồ sơ đính kèm:
Mong muốn về công việc: