Họ và tên:

Phan Hoàng Châu

Email:

pha**************@*****.com

Số điện thoại:

08********

Ngày sinh

07/01/2000

Địa chỉ:

Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Giới tính:

Nam

Phan Hoàng Châu Năm nay 23 tuổi Học chuyên ngành quản trị mạng máy tính Lắp ráp,sữa chữa,bấm kéo mạng,camera,wifi,cài đặt phần mềm,HĐH

Tiêu đề hồ sơ: Nhân Viên Kỹ Thuật Máy Tính
Trình độ học vấn / chuyên môn :
Kinh nghiệm làm việc:
Kỹ năng:
Cài đặt phần mềm,HĐH và các chương trình máy tính
95%
Giải thưởng:
Thông tin tham khảo:
Hồ sơ đính kèm:
Mong muốn về công việc: