Họ và tên:

Le Minh Thu

Email:

lem************@*****.com

Số điện thoại:

05********

Ngày sinh

03/03/2005

Địa chỉ:

262 Lê Văn Sỹ phường 14 Quận 3

Giới tính:

Nữ

Tiêu đề hồ sơ:
Trình độ học vấn / chuyên môn :
2020 - 2023
chuyên Văn
Trung học
THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

Chủ nhiệm CLB Tâm lý (Quản lý nội bộ thành viên, xây dựng chương trình hoạt động năm) Phó Ban Tổ chức Dự án Khối 12 (Làm việc với các bên liên quan: nhà trường, học sinh, phụ huynh, giáo viên,..., xây dựng đề án hoạt động, thiết kế kỷ yếu, chương trình cuối năm cho Khối 12).

Kinh nghiệm làm việc:
Kỹ năng:
Giao tiếp
90%
Giải thưởng:
Thông tin tham khảo:
Hồ sơ đính kèm:
Mong muốn về công việc: