Họ và tên:

Đinh Đặng Bình Quang

Email:

bin**********@*****.com

Số điện thoại:

Ngày sinh

02/01/2004

Địa chỉ:

269/5 Thống Nhất, Phường 11, Gò Vấp

Giới tính:

Nam

Tiêu đề hồ sơ:
Trình độ học vấn / chuyên môn :
Kinh nghiệm làm việc:
Kỹ năng:
Giải thưởng:
Thông tin tham khảo:
Hồ sơ đính kèm:
Mong muốn về công việc:
lễ tân khách sạn