Họ và tên:

Dinh Lien Phuong

Email:

phu************@*****.com

Số điện thoại:

09********

Ngày sinh

07/07/1977

Địa chỉ:

104 Pho Quang, Ward 2. Tan Binh District

Giới tính:

Nữ

Tiêu đề hồ sơ: Curriculum Vitae
Trình độ học vấn / chuyên môn :
2000 - 2000
Quản trị khách sạn
Đại học
Đại Học Van Lang

Kinh nghiệm làm việc:
10/2022 - 10/2022
Key Account Manager Chain
Booking.com Vietnam
2 Hai Trieu, District 1

5/2011 - 9/2013
Director of Sales
Mercure Hanoi La Gare
94 Ly Thuong Kiet, Hanoi

Kỹ năng:
Giải thưởng:
Thông tin tham khảo:
Hồ sơ đính kèm:
Mong muốn về công việc: