Họ và tên:

duy trần

Email:

mdu****@*****.com

Số điện thoại:

03********

Ngày sinh

03/01/2003

Địa chỉ:

633/25 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3

Giới tính:

Nữ

Sinh viên năm 2 Đại học Tài chính - Marketing chuyên nghành quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Tiêu đề hồ sơ: Phụ bếp
Trình độ học vấn / chuyên môn :
Kinh nghiệm làm việc:
Kỹ năng:
Giải thưởng:
Thông tin tham khảo:
Hồ sơ đính kèm:
Mong muốn về công việc:
Take advantages of sales skills & experience and understanding of market to become a professional Marketer and bring a lot value to Customers. From that, I will contribute to development of NorthAmerica International English School System.