Họ và tên:

NGUYỄN HOÀI LINH

Email:

ngu**************@*****.com

Số điện thoại:

Ngày sinh

01/03/1997

Địa chỉ:

28A/1B, KP. Đồng An, P. Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương

Giới tính:

Nữ

Tiêu đề hồ sơ:
Trình độ học vấn / chuyên môn :
Kinh nghiệm làm việc:
Kỹ năng:
Giải thưởng:
Thông tin tham khảo:
Hồ sơ đính kèm:
Mong muốn về công việc: