Họ và tên:

TRẦN THỊ KIM NGÂN

Email:

tt.********@*****.com

Số điện thoại:

09********

Ngày sinh

04/04/1997

Địa chỉ:

Giới tính:

Nữ

Tiêu đề hồ sơ: TÌM VIỆC PARTIME
Trình độ học vấn / chuyên môn :
Kinh nghiệm làm việc:
Kỹ năng:
Giải thưởng:
Thông tin tham khảo:
Hồ sơ đính kèm:
Mong muốn về công việc: