Họ và tên:

Trần Phước Thuận

Email:

thu**********@*****.com

Số điện thoại:

09********

Ngày sinh

04/12/2002

Địa chỉ:

278 Bắc Hải, Phường 6, Tân Bình, TPHCM

Giới tính:

Nam

Tiêu đề hồ sơ:
Trình độ học vấn / chuyên môn :
Kinh nghiệm làm việc:
Kỹ năng:
Giải thưởng:
Thông tin tham khảo:
Mong muốn về công việc: