Họ và tên:

Lê Lệ Như

Email:

lel********@*****.com

Số điện thoại:

09********

Ngày sinh

05/09/1998

Địa chỉ:

27 Nguyễn Bặc, Phường 3, Quận Tân Bình, TP.HCM

Giới tính:

Nữ

Tiêu đề hồ sơ:
Trình độ học vấn / chuyên môn :
Kinh nghiệm làm việc:
Kỹ năng:
Giải thưởng:
Thông tin tham khảo:
Hồ sơ đính kèm:
Mong muốn về công việc: