Họ và tên:

LÊ Minh Hậu

Email:

leh**********@*****.com

Số điện thoại:

07********

Ngày sinh

05/07/2002

Địa chỉ:

2b98/4 xã phạm văn hai huyện bình chánh

Giới tính:

Nam

Tiêu đề hồ sơ:
Trình độ học vấn / chuyên môn :
Kinh nghiệm làm việc:
Kỹ năng:
Giải thưởng:
Thông tin tham khảo:
Hồ sơ đính kèm:
Mong muốn về công việc: