Họ và tên:

Nguyễn Chí Cường

Email:

ngu*******************@*****.com

Số điện thoại:

09********

Ngày sinh

06/12/1997

Địa chỉ:

20 đường số 53 , phường bình thuận , quận 7

Giới tính:

Nam

Tiêu đề hồ sơ:
Trình độ học vấn / chuyên môn :
Kinh nghiệm làm việc:
Kỹ năng:
Giải thưởng:
Thông tin tham khảo:
Mong muốn về công việc: