Họ và tên:

Lê Quang Lâm

Email:

857************@********.com

Số điện thoại:

08********

Ngày sinh

04/12/1997

Địa chỉ:

Phúc Diễn - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Giới tính:

Nam

Tiêu đề hồ sơ:
Trình độ học vấn / chuyên môn :
Kinh nghiệm làm việc:
Kỹ năng:
Giải thưởng:
Thông tin tham khảo:
Hồ sơ đính kèm:
Mong muốn về công việc:
Mong muốn làm việc trong tỉnh thành hà nội và trong một môi trường tốt để phát triền bản thân và tay nghề nâng cao thêm , cùng làm quen và chia sẻ , giúp đỡ các vấn đề trong công việc với các mọi người