Họ và tên:

Nguyễn Vũ Hoàng

Email:

hoa******@*****.com

Số điện thoại:

09********

Ngày sinh

03/07/1992

Địa chỉ:

Khối I, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

Giới tính:

Nam

Tiêu đề hồ sơ: CURRICULUM VITAE
Trình độ học vấn / chuyên môn :
2010 - 2014
Luật học
Đại học
Đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm làm việc:
Kỹ năng:
Giải thưởng:
Thông tin tham khảo:
Mong muốn về công việc: