Họ và tên:

Bế Hùng Dũng

Email:

beh***********@*****.com

Số điện thoại:

Ngày sinh

31/12/1972

Địa chỉ:

91/108/7A khu phố 3, Tân phong, Biên Hòa, Đồng Nai

Giới tính:

Nam

Tiêu đề hồ sơ:
Trình độ học vấn / chuyên môn :
Kinh nghiệm làm việc:
Kỹ năng:
Giải thưởng:
Thông tin tham khảo:
Hồ sơ đính kèm:
Mong muốn về công việc: