Họ và tên:

Phạm Đăng Khoa

Email:

199************@********.com

Số điện thoại:

Ngày sinh

20/03/2000

Địa chỉ:

03 Nguyễn Thái Học Thành phố Đà Nẵng

Giới tính:

Nam

Tiêu đề hồ sơ: Xin Việc Làm Thêm
Trình độ học vấn / chuyên môn :
Kinh nghiệm làm việc:
Kỹ năng:
Giải thưởng:
Thông tin tham khảo:
Hồ sơ đính kèm:
Mong muốn về công việc: