Họ và tên:

Nguyen Thanh Tin

Email:

ngu*****************@*****.com

Số điện thoại:

07********

Ngày sinh

11/07/1999

Địa chỉ:

1716 Huynh Tan Phat, Nha Be, Ho Chi Minh City

Giới tính:

Nam

Tiêu đề hồ sơ:
Trình độ học vấn / chuyên môn :
Kinh nghiệm làm việc:
Kỹ năng:
Giải thưởng:
Thông tin tham khảo:
Mong muốn về công việc: