Họ và tên:

LAM PHUC HUY

Email:

phu*******@*****.com

Số điện thoại:

09********

Ngày sinh

12/01/1992

Địa chỉ:

TAN BINH - PHUNG HIEP - HAU GIANG

Giới tính:

Nam

WITH 4 YEASR EXPERRIENCE HAVE WORKED IN HOSPITALITY

Tiêu đề hồ sơ: FOOD AND BEVERAGE SUPERVISOR
Trình độ học vấn / chuyên môn :
Kinh nghiệm làm việc:
5/2019 - 3/2020
WAITER IN DINNING ROOM
CARNIVAL CRUISE LINE, US
MIAMI, FLORIDA, US

Kỹ năng:
Giải thưởng:
Thông tin tham khảo:
Mong muốn về công việc: