Họ và tên:

Nguyễn Văn Nam

Email:

nam*************@*****.com

Số điện thoại:

89*******

Ngày sinh

06/07/1984

Địa chỉ:

104 Nguyễn Bèo - Đập Đá - An Nhơn - Bình Định

Giới tính:

Nam

Trung thực, có trách nhiệm trong công việc

Tiêu đề hồ sơ: Ứng tuyển nhân viên bảo vệ
Trình độ học vấn / chuyên môn :
Kinh nghiệm làm việc:
Kỹ năng:
Có nghiệp vụ bảo vệ
86%
Giải thưởng:
Thông tin tham khảo:
Hồ sơ đính kèm:
Mong muốn về công việc: