Họ và tên:

Đỗ Thu Phương

Email:

phn*********@*****.com

Số điện thoại:

09********

Ngày sinh

05/10/2001

Địa chỉ:

115/13, Ngô Tất Tố, Bình Thạnh, HCM

Giới tính:

Nữ

Tiêu đề hồ sơ: Waiter/ Waitress/ Hostess
Trình độ học vấn / chuyên môn :
2019 - 2022
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Đại học
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn

Kinh nghiệm làm việc:
5/2019 - 11/2019
Hostess, Waitress
SH Garden restaurant
98 Nguyễn Huệ, quận 1, TPHCM

Welcome customers, arrange seats and reservation, introduce menu, take orders from customers, serve drinks and take care tables.

Kỹ năng:
English speaking skill
90%
Problems solving
85%
Time arrangement
80%
Team work
70%
Using POS
60%
Giải thưởng:
9/2017
Học sinh giỏi tiếng Anh cấp trường

Thông tin tham khảo:
Mong muốn về công việc:
I need a job that I can commit for a long period of time. I will do my best at my position. During the process, I hope to gain experience in the restaurant industry, create relationships with customers and if possible, I would be please if I could end up in a higher position.