Họ và tên:

Nguyễn Quang Minh

Email:

ngu***************@*****.com

Số điện thoại:

09********

Ngày sinh

10/06/1998

Địa chỉ:

Ngõ 190 Hoàng Mai phương Hoàn Văn Thụ

Giới tính:

Nam

Tiêu đề hồ sơ:
Trình độ học vấn / chuyên môn :
Kinh nghiệm làm việc:
Kỹ năng:
Giải thưởng:
Thông tin tham khảo:
Hồ sơ đính kèm:
Mong muốn về công việc: