Họ và tên:

Tuyến Quang

Email:

tuy***********@*****.com

Số điện thoại:

Ngày sinh

25/05/1993

Địa chỉ:

hcm

Giới tính:

Nam

Tiêu đề hồ sơ: ỨNG TUYỂN NHÂN VIÊN
Trình độ học vấn / chuyên môn :
2012 - 2015
quản trị lữ hành
Cao đẳng
cao đẳng văn hoá nghệ thuật và du lịch sài gòn

Kinh nghiệm làm việc:
5/2019 - 4/2020
nhân viên kinh doanh
khách sạn May
28 thi sách quận 1

nghỉ do dịch covid

Kỹ năng:
Giải thưởng:
Thông tin tham khảo:
Hồ sơ đính kèm:
Mong muốn về công việc: