Họ và tên:

Ngoc Tien

Email:

tnt*******@*****.com

Số điện thoại:

09********

Ngày sinh

04/05/1973

Địa chỉ:

Hoi AN

Giới tính:

Nam

Giới thiệu bản thân

Tiêu đề hồ sơ: Trương Ngọc Tiến
Trình độ học vấn / chuyên môn :
2015 - 2019
CNTT
Đại học
ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật

Kinh nghiệm làm việc:
5/2020 - 5/2020
IT
ABC
36/78 Hung Vuong

Kỹ năng:
PHP
80%
Web Developer
80%
Giải thưởng:
Thông tin tham khảo:
Mong muốn về công việc:
Mong muốn về công việc