Nhà hàng Biển Rừng tuyển dụng
7 tháng trước
Cầu Giấy
An ninh bảo vệ, Phục vụ
Hành chính
Theo tháng
0 đ
0 đ
Dưới 1 năm
23-05-2121
Mô tả công việc
1. Bảo vệ nhà hàng

2. Phục vụ nhà hàng

Tại Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy.


Yêu cầu công việc
Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí ứng tuyển

Quyền lợi
Lương trao đổi khi phỏng vấn
Tạo một tài khoản miễn phí để tìm hàng ngàn Cơ hội việc làm, việc làm & nghề nghiệp xung quanh bạn!
1,562
240