Công ty TNHH Tân Long Tuyển Kỹ Thuật Bảo Trì Tòa Nhà
1 năm trước
Ba Đình
Xây dựng sửa chữa, An ninh bảo vệ
Nam
Dài hạn
Hành chính
Theo tháng
5,000,000 đ
8,000,000 đ
Từ 1 đến 3 năm
25-02-2121
Mô tả công việc
Công ty TNHH Tân Long

Kỹ thuật bảo trì sửa chữa tòa nhà


Yêu cầu công việc
Siêng năng, có trách nhiệm trong công việc

Quyền lợi
Lương + Doanh thu của tòa nhà
Tạo một tài khoản miễn phí để tìm hàng ngàn Cơ hội việc làm, việc làm & nghề nghiệp xung quanh bạn!
1,562
240