Công ty CP Du lịch Anh Huy Tuyển Nam Điều Hành Xe Trực Ca Đêm
1 năm trước
Lê Chân
Việc văn phòng
Nam
Dài hạn
Ca đêm
Theo tháng
5,000,000 đ
10,000,000 đ
Chưa có
14-02-2121
Mô tả công việc
công việc trực đt và sắp xếp xe nốt chạy cho ngày hôm sau.

Yêu cầu công việc
Tuyển 02 điều hành nam trực ca đêm tại văn phòng

Quyền lợi
Hưởng các chế độ của công ty
Tạo một tài khoản miễn phí để tìm hàng ngàn Cơ hội việc làm, việc làm & nghề nghiệp xung quanh bạn!
1,562
240